Araw ng Kalayaan

June 12, 2022 ]

Ang Pamantasang Estado ng Isabela ay lubos na nakikiisa sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng ika-124 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas! Patuloy ang ating pag-inog ng damdaming makabayan tungo sa tuloy-tuloy nating paghilom at sa pagharap sa panibagong kabanata ng ating bansa.

“Kalayaan 2022: Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas.”

#OneISU | #124ArawNgKalayaan